Bæredygtige boliger

København skal være en levende hovedstad – med plads til alle de mennesker, der udgør København. Det skal også afspejles i vores boligtilbud til byens borgere: Vi skal både have plads til direktøren, restauratøren, sygeplejersken, de studerende og dem uden lønindtægt. Samtidig skal vi udrydde hjemløshed i kommunen. Det skylder vi hinanden.

Vi skal:

  • Sikre 25% almennyttige boliger og 5% sociale boliger i al nybyggeri.

  • Udarbejde en plan for at konvertere tomme kontorlokaler til betalelige boliger.

  • Skabe forpligtende byudvikling, hvor både boligudviklere samt almene og private udlejere bidrager til differentierede boligtilbud.

  • Sikre kvaliteten ved at stille tydelige krav til klimaløsninger og langsigtet holdbarhed i både nybyg og renovering.


Tilflytningen til København og de stigende boligpriser gør, at vi må tænke i nye baner for at sikre mere blandede boliger og bymiljøer på tværs af det offentlige, almene og private. Og så skal vi arbejde målrettet for at afskaffe hjemløshed. Vi har alle både et ansvar for – og en interesse i – at sikre plads til alle.


Læs mere om en by i balance..