En by i balance

social og
ansvarlig by

Vi skal:

 • Skabe et København uden hjemløse – sikre billige boliger med den rette bostøtte til de lokale hjemløse og sikre en bedre hjælp bl.a. via transitprogrammer for hjemløse migranter.

 • Skabe bedre botilbud og sikre den rette hjælp til det enkelte menneske med handicap.

 • Mindske bureaukrati og ventetider i sagsbehandlingen – tænke mennesket før systemet.

 • Forebygge med tidlige indsatser til byens mest sårbare børn og unge hvad enten de ikke kan være derhjemme, har brug for en udredning eller anden hjælp.


Læs mere..

en grøn by
- ET åndehul

Vi skal:

 • Gøre transporten markant grønnere – uden at ekskludere dem, der har behov for en bil, fra at bo i København.

 • Bringe mere brint og el ind i byen og sikre mere fleksibel adgang til ‘grøn optankning’.

 • Skabe ny natur i byen – og udnytte både pladser, bygningstage og byrummet til kultiveret grønt og ‘vildt med vilje’.

 • Få København som kommune og arbejdsplads tilbage på målet om at blive fossilfri i 2025.

 • Etablere vækstforum for nye, grønne teknologier, uddannelse og jobs.


Læs mere..

ET bæredygtigt erhvervsliv

Vi skal:

 • Vende butiksdøden i indre by.

 • Sikre små selvstændige erhvervsdrivende vedbliver at være en vigtig del af erhvervslivet.

 • Understøtte København som en by for iværksætteri.

 • Gøre København attraktiv for brancher inden for grøn omstilling, Life Science og TECH.

 • Genrejse turismen og oplevelsesindustrien i byen og regionen – under ansvarlige forhold.

 • Skabe flere fleksible og sociale jobs i det private erhvervsliv.


Læs mere..

ET levende kulturliv

Vi skal:

 • Åbne kulturen op og gøre den mere tilgængelig.

 • Bruge den støttede kultur i langt bedre grad i socialindsatsen.

 • Sikre den organiserede idræt fornuftige vilkår, fordi foreningslivet er afgørende for det gode liv i byen.

 • Udnytte byrummet bedre til at skabe plads til den uorganiserede idræt.


Læs mere..

bæredygtige boliger

Vi skal:

 • Sikre 25% almennyttige boliger og 5% sociale boliger i al nybyggeri.

 • Udarbejde en plan for at konvertere tomme kontorlokaler til betalelige boliger.

 • Skabe forpligtende byudvikling, hvor både boligudviklere samt almene og private udlejere bidrager til differentierede boligtilbud.

 • Sikre kvaliteten ved at stille tydelige krav til klimaløsninger og langsigtet holdbarhed i både nybyg og renovering.


Læs mere..

korridor til europa

Vi skal:

 • Udvikle København som et globalt center for bæredygtig vækst og grøn innovation.

 • Retænke og booste samarbejdet mellem byerne i Hovedstadsregionen og vores naboer i Sydsverige.

 • Tiltrække udenlandske investorer til at styrke - særligt den digitale - omstilling til øget bæredygtighed, som Danmark er i gang med.

 • Kigge kritisk på infrastruktur og forsyningssikkerhed og tænke langt mere i grønne korridorer og brint: til lands, til vands og i luften.

 • Vi skal have den grønneste lufthavn i Europa – koblet op på højhastighedstoge til Oslo i nord og Berlin i syd.

Læs mere..


København - en blandet by med plads til alle

"Jeg har et ønske om at bringe København fremad som verdens bedste - og mest bæredygtige - hovedstad.

En by i balance, hvor både de gode indtægter og sociale hensyn trives, med overkommelige boliger, et sundt forretnings- og kulturliv, og hvor det er muligt at trække frisk luft ned i lungerne.

Som københavnere er vi sammen om byen - og sammen om at skabe den by, vi ønsker.

Følg mig på de sociale medier for at høre mere om mine visioner for København."