Mia

Nyegaard

Nyvalgt kultur- og fritidsborgmester i København.

TAK FOR JERES STEMME PÅ MIG OG DE RADIKALE TIL KV21!

København skal være en by i både social og grøn balance. Det har været min ledesnor de seneste snart fire år, hvor jeg har været socialborgmester i Københavns Kommune.

Jeg vidste på forhånd, at den største og mest presserende opgave var at skaffe flere penge til området. Derfor er vi i Radikale Venstre gået ind til samtlige de sidste fire års økonomiforhandlinger på Rådhuset for at skaffe flere penge til socialområdet som en af vores hovedprioriteter.

Jeg er rigtig glad for og stolt over, at vi sammen med de øvrige budgetpartier på Rådhuset virkelig har flyttet noget i denne valgperiode.

Vi har:

 • fået tilført 1,3 mia. kr. til service på socialområdet og 1 mia. kr til anlæg.

 • fået etableret 24 skæve boliger i København og fået unge hjemløse ind på byens største kollegie.

 • kæmpet mod zoneforbuddet for hjemløse.

 • sikret en bedre sundhedsmæssig hjælp til byens mest udsatte.

 • sidst, men ikke mindst, fået sårbare og udsatte mennesker godt gennem corona-pandemien.

slip åerne løs!

Radikale Venstre sætter fokus på hvordan vi får mere natur ind i byen. Vi vil have:

 • Renere luft i byen

 • Vandet op til overfladen

 • Bilerne under jorden

Jeg går på valg for et København i MERE social og grøn balance

En by i balance med fokus på mennesker, bolig og erhverv – eller det vi kort og godt kan kalde KØBENHAVNERNE.

En by, som både er i balance og udvikling, understøttet af en grøn omstilling og sammenhængende infrastruktur.

Jeg mener, at vi kan gøre meget mere, end vi gør i dag, for at skabe verdens bedste – og mest bæredygtige – hovedstad.

SOCIAL OG ANSVARLIG

GRØN BY & ÅNDEHUL

ET SUNDT ERHVERVSLIV

ET LEVENDE KULTURLIV

BÆREDYGTIGE BOLIGER

KORRIDOR TIL EUROPA

Vi er sammen om byen. Det gælder både friheden og mulighederne for den enkelte og det fælles ansvar for dem, der har mistet fodfæstet. Vi skal investere i mennesker og gøre det vi ved der virker.


Vi skal:

 • Skabe et København uden hjemløse – sikre billige boliger med den rette bostøtte til de lokale hjemløse og sikre en bedre hjælp bl.a. via transitprogrammer for hjemløse migranter.

 • Skabe bedre botilbud og sikre den rette hjælp til det enkelte mennesker med handicap.

 • Mindske bureaukrati og ventetider i sagsbehandlingen – tænke mennesket før systemet.

 • Forebygge med tidlige indsatser til byens mest sårbare børn og unge hvad enten de ikke kan være der hjemme, har brug for en udredning eller anden hjælp.

Læs mere..

København skal være et mønstereksempel på en storby, hvor grøn balance tager udgangspunkt i en bæredygtig livsstil.


Vi skal:

 • Gøre transporten markant grønnere – uden at ekskludere dem, der har behov for en bil, fra at bo i København.

 • Bringe mere brint og el ind i byen og sikre mere fleksibel adgang til ‘grøn optankning’.

 • Skabe ny natur i byen – og udnytte både pladser, bygningstage og byrummet til kultiveret grønt og ‘vildt med vilje’.

 • Få København som kommune og arbejdsplads tilbage på målet om at blive fossilfri i 2025

 • Etablere vækstforum for nye, grønne teknologier, uddannelse og jobs.


Læs mere..

København er spydspids og vækstmotor for store dele af Danmarks erhvervsliv. Og det skal vi forsat være efter de mange måneders nedlukning af samfundet og den enorme nedgang i turismen.


Vi skal:

 • Vende butiksdøden i indre by.

 • Sikre små selvstændige erhvervsdrivende vedbliver at være en vigtig del af erhvervslivet.

 • Understøtte København som en by for iværksætteri.

 • Gøre København attraktiv for brancher inden for grøn omstilling, Life Science og TECH.

 • Genrejse turismen og oplevelsesindustrien i byen og regionen – under ansvarlige forhold.

 • Skabe flere fleksible og sociale jobs i det private erhvervsliv.


Læs mere..