En grøn by - et åndehul

København skal være et mønstereksempel på en storby i grøn balance med en bæredygtig livsstil. Luftforureningen i byen er fortsat alt for høj. Derfor er det vigtigt, at vi laver en målrettet indsats for at nedbringe luftforureningen, CO2-udledningen og sikre grønne åndehuller for københavnerne – og for klimaet.

Vi skal:

  • Gøre transporten markant grønnere – uden at ekskludere dem, der har behov for en bil, fra at bo i København.

  • Bringe mere brint og el ind i byen og sikre mere fleksibel adgang til ‘grøn optankning’.

  • Skabe ny natur i byen – og udnytte både pladser, bygningstage og byrummet til kultiveret grønt og ‘vildt med vilje’.

  • Få København som kommune og arbejdsplads tilbage på målet om at blive fossilfri i 2025.

  • Etablere vækstforum for nye, grønne teknologier, uddannelse og jobs.


København er en vigtig hub til resten af Danmark – og Norden. Når vi taler grøn omstilling og anlæg, skal vi have modet til at tænke visionært på vegne af de kommende generationer og på vegne af de byer og lande, som lader sig inspirere af os i hverdagen. Der trænger til at blive luftet ud. Og det kræver at vi alle bidrager til omstillingen.


Læs mere om en by i balance..