En social og ansvarlig by

Vi er sammen om byen. Det gælder både friheden og mulighederne for den enkelte og det fælles ansvar for dem, der har mistet fodfæstet. Vi skal investere i mennesker og gøre det, vi ved der virker


Vi skal:

  • Skabe et København uden hjemløse – sikre billige boliger med den rette bostøtte til de lokale hjemløse og sikre en bedre hjælp bl.a. via transitprogrammer for hjemløse migranter.

  • Skabe bedre botilbud og sikre den rette hjælp til det enkelte menneske med handicap.

  • Mindske bureaukrati og ventetider i sagsbehandlingen – tænke mennesket før systemet.

  • Forebygge med tidlige indsatser til byens mest sårbare børn og unge hvad enten de ikke kan være der hjemme, har brug for en udredning eller anden hjælp.


Læs mere om en by i balance..