bæredygtigt erhvervsliv

København er spydspids og vækstmotor for store dele af Danmarks erhvervsliv. København har været hårdt mærket af mange måneders nedlukning af samfundet og den enorme nedgang i turismen. Vi har akut behov for at genskabe et bæredygtigt erhvervsliv og forny jobskabelsen – særligt blandt butikker, restauranter, hoteller og i oplevelsesindustrien, som udgør kernen af Københavns økosystem.


Vi skal:

  • Vende butiksdøden i indre by.

  • Sikre små selvstændige erhvervsdrivende vedbliver at være en vigtig del af erhvervslivet.

  • Understøtte København som en by for iværksætteri.

  • Gøre København attraktiv for brancher inden for grøn omstilling, Life Science og TECH.

  • Genrejse turismen og oplevelsesindustrien i byen og regionen – under ansvarlige forhold.

  • Skabe flere fleksible og sociale jobs i det private erhvervsliv.

På den længere bane er der behov for at udarbejde en ny erhvervsstrategi med fokus på at tænke større sammenhængskraft, gøre det nemmere for det private erhvervsliv at tage socialt ansvar og hvor vi skaber de bedste rammer for at tiltrække og skabe bæredygtigt erhverv. Kort sagt skal erhvervslivet i højere grad være medejere af byen.


Læs mere om en by i balance..