Et levende kulturliv

En af de vigtigste forudsætninger for en levende by er et levende kultur- og fritidsliv. Vi har særligt brug for kulturen nu, hvor vi bevæger os ud i en ny virkelighed efter coronapandemien – som samtidig har efterladt kulturen i knæ efter mange måneders nedlukning. Kulturen har brug for københavnerne, og vi har brug for kulturen.

Vi skal:

  • Åbne kulturen op og gøre den mere tilgængelig.

  • Bruge den støttede kultur i langt bedre grad i socialindsatsen.

  • Sikre den organiserede idræt fornuftige vilkår, fordi foreningslivet er afgørende for det gode liv i byen.

  • Udnytte byrummet bedre til at skabe plads til den uorganiserede idræt.


Vi skal være bedre til at forstyrre verdensbilledet og bruge kulturen til at undres og inspireres – og udvikle os som by og som mennesker. Kulturen er brobygger og løftestang for en lang række sociale indsatser, en væsentlig driver for kreativ udvikling af erhvervslivet, og for at skabe lokalt engagement og fællesskab. Jeg vil gerne invitere til en fælles debat om, hvordan vi udvider, udbreder og levendegør kulturlivet, og hvor vi giver københavnerne mulighed for at bruge byen mere.

Læs mere om en by i balance..